Fornøyde leietakere

Dagens leietakere stiller flere og flere krav til gårdeier. Vi hjelper deg med å få mer fornøyde kunder gjennom en god digital brukeropplevelse som ivaretar leietakers interesser.

Hva er viktig for leietaker-tilfredshet?

"‍Alle leietakere er forskjellige og alle leietakere verdsetter ulike ting. Det som derimot er relativt universelt er behovet leietakere har for en god kommunikasjon og oppfølging fra sine utleiere."

Les mer

Skap mer fornøyde leietakere

God kommunikasjon er avgjørende for å skape solide og langvarige leieforhold. Med Propely holdes byggets brukere oppdatert på det de bryr seg om. Koble leverandørene dine på plattformen, og skap en sømløs arbeidsflyt for en enda bedre forvaltning av deres eiendommer.

Leietaker løsninger

Enklere for gårdeier og leietaker

Leietakerportal
La leietakere logge seg inn på en leietakerportal som gjør all av deres leieinformasjon, booking, undersøkelser, kontaker hos utleier, avviksrapportering og mer lett tilgjengelig.
Chat
Opprett chatter for å diskutere eller kommunisere med brukerne av bygget, enten det er andre utleiere, leietakere eller eksterne leverandører.
Kundeundersøkelser
Opprett kundeundersøkelser for å innhente strukturert informasjon fra dine leietakere, raskt og enkelt fra platformen de bruker daglig.
Kundeoppfølging
Forbedre oppfølgingen mellom drift og leietaker gjennom en sømløs samhandling i plattformen.
Booking
Intuitiv booking av møterom, lokaler, utstyr eller andre enheter. Kan kobles opp mot integrasjon med digitale nøkler.
Nyheter / informasjonsdeling
Del informasjon og nyheter på bygg- eller leietakernivå istedenfor å sende ut felles e-poster.
Prøv Propely gratis
Opplev et intelligent forvaltningssystem.
Book demo