Din digitale hjelper. Med deg overalt.

Full kontroll på FDV, avvik, internkontroller og brannbok.
Få innsikt og rapporter på drift og leverandører på responstid og utbedringstid. Hils også på Roboly som automatiserer repetetive oppgaver.

2000+ bygg
Innsikt / Benchmarking
Optimaliser driften gjennom å benchmarke leverandører og drift på responstid, utbedringstid mm.
Samhandling
Sømløs kommunikasjon, rett informasjon til rett person til rett tid sørger for effektiv og strømlinjeformet drift.
Automatisering
"Roboly" automatiserer dine repetetive oppgaver og sparer deg for tid i forvaltning og drift.

Hvordan Oxer Eiendom oppnår besparelser med Propely

Oxer drifter alle sine eiendommer selv, med mål om å ha en effektiv drift som ivaretar og skaper fornøyde leietakere gjennom god oppfølgning og personlig service.

Les mer
fdv

Standard funksjonaliteter

Tool icon
Avviksbehandling
La leietakere eller andre personer på bygget rapportere inn avvik og feil, slik at de blir hørt. Deretter blir alt av arbeid, delegering, kommunikasjon og lignende samlet på en og samme platform, slik at man i fremtiden sitter med mye statistikk og kontroll over byggets driftsfase.
Calendar Icon
Rutiner og sjekklister
Sett opp arbeidsoppgaver som skal utføres med en viss frekvens, enten dette er driftsrutiner, rengjøring, flaggdager eller lignende. Da blir riktige personer varslet til riktig tid, og ingen oppgaver glemmes.
Folder Icon
FDV-dokumentasjon
Få kontroll over lovpålagt FDV-dokumentasjon, og effektiviser egen drift med informasjon som blir enkelt tilgjengelig for hele organisasjonen. Med dokumentasjon organisert etter norske standarder (NS3456) sørger man også for verdifull data ved salg av eiendom.
Fresh air icon
Luftkvalitet
Sett opp egendefinerte alarmer fra Airthings-sensorer på bygget for å varsle driftsansvarlige ved avvik på luftkvaliteten, radon, virusrisiko og mer. Slik fanger du opp problemer før dine leietakere gjør.
Calculator Icon
Timeregistrering
Registrer timer og kostnader brukt på å arbeide på oppgaver for å generere statistikk og i fremtiden fakturagrunnlag.
Fire Icon
Brannbok
Samle alle avvik, rutiner, filer, avtaler og annen informasjon knyttet til brannvern inn i en oversiktlig rapport og brannbok. Et viktig verktøy for å dokumentere brannvern-arbeid ovenfor brannvesen, myndigheter eller forsikringsselskaper.
Et velsmurt driftsmaskineri
Se hvordan du kan oppnå store besparelser i deres eiendomsdrift.
Book demo